Vogelhuisjes en nestkasten

Veel vogels hebben meestal hun ‘eigen wensen’ voor hun huisje. Het aanbod voor verschillende typen nestkasten is dan ook groot. Bij het kiezen van een geschikte nestkast is belangrijk rekening te houden met de omgeving van jouw tuin, terrein of balkon.

Gebieden met veel bomen

Menig vogelsoorten nestelen in boomholtes. Ook wel ‘holenbroeders’ genoemd en maken daarbij gebruik van nestkasten. Woon je in een bosrijke omgeving? Je kunt dan verschillende kasten ophangen, we geven een paar voorbeelden: nestkasten geschikt voor mezen, winterkoninkjes, boomkruiper, boomklevers,  bonte vliegenvanger, de grote bonte specht, de bosuil.

In de steden

De huismussen en gierzwaluwen zijn ook echte holenbroeders en kiezen van nature gaten en spleten in rotsen. In onze huidige bebouwing  maken ze meestal gebruik van gaten en spleten in daken. Speciaal voor deze vogelsoorten zijn er specifieke dakpannen verkrijgbaar en zijn in te metselen stenen met een gat erin. Voor het balkon en de tuinen is de keuze reuze op het gebied van kasten voor mezen.

Agrarisch gebied

Het open karakter van het platteland trekt weer andere vogels. Hang hier nestkasten op voor mussen, spreeuwen en zwaluwen. Wil je een kerkuil of torenvalk aantrekken? Hiervoor zijn ook speciale kasten verkrijgbaar.

Jouw tuin of eigen terrein

Een halfopen nestkast kan een fijn huis bieden voor de winterkoning, zwarte roodstaart en kwikstaart en roodborst. Normaal gesproken maken ze een nest in het volle struikgewas, echter in tuinen met uitsluitend jonge klimplanten en bij gebrek aan oudere panden in de omgeving, is het uitdagend voor deze vogelsoorten om een juiste plek te vinden. 

Jaarlijkse tuinvogeltelling

Vorig jaar, januari 2021, werden er meer dan 2.750.000 vogels geteld door bijna 200.000 mensen. Dat is een record!

Wil jij dit jaar ook een steentje bijdragen en de Vogelbescherming informeren over de vogelsoorten in jouw tuin? Dat kan, meld je dan aan via deze link.

9 Tips: Waar hang ik een nestkast op? 

Locatie van de nestkast is mega belangrijk! Een eenvoudige nestkast op de juiste plek is aantrekkelijker  dan een supermooie nestkast op een ongeschikte plek.
 1. Kies een rustige plek voor de nestkast. Het is belangrijk dat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven.
  Op ruime afstand van het terras is aan te bevelen.
 2.  Volle zon is No Go! Heb je een tuin op het zuiden, zoek dan een plek waar schaduw is.
 3. Houd rekening met de wind. Zorg ervoor dat de invlieg-opening op het noordoosten is gericht, veelal waait de wind vanuit het zuidwesten.
 4.  Denk aan een vrije en veilige aanvliegroute. Houdt de opening vrij van takken.
 5. Ver weg van poezen en katten. Gaasbinders om de boom kan katten weren.
 6. Bepaal de afstand tussen meerdere nestkasten. Gelijke vogelsoorten wonen het meestal tien meter van elkaar. Bij andere vogelsoorten zoals de koolmees en pimpelmees is een afstand van 3 meter voldoende.
 7. Koloniebroeders zoals mussen, spreeuwen en zwaluwen, leven in groepen en kunnen daarom prima naast elkaar hangen.
 8. Het is belangrijk de nestkast stevig op te hangen, zodat ze deze niet kan vallen of slingeren.
 9. De herfst is een geschikte periode voor het monteren. Zo kunnen vogels alvast wennen en deze  gebruiken als slaapplek.

Tot slot: Het schoonmaken van de nestkast. Doe het jaarlijks in september of oktober met kokend water. Trek, om jezelf te beschermen van viezigheid, wel handschoenen aan.

Bron Vogelbescherming