Duurzaamheid versus Circulariteit

Wat is nou eigenlijk het verschil tussen Duurzaamheid vs Circulariteit?

 • Circulariteit draagt bij aan een duurzamere wereld, maar niet alle duurzaamheidsinitiatieven dragen bij aan circulariteit. Circulariteit focust zich op kringlopen van grondstoffen, terwijl duurzaamheid breder betrekking heeft op mensen, de planeet en economie. Zie ook: Het Groene Brein

 • Definitie Duurzaamheid

  Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (People), milieu (Planet) en economie (Profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. People, Profit, Planet.

  De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.  Kortom: de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen (bron: Wikipedia).

 • Definitie Circulaire Economie (CE)

  Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.  Zie ook Het Groene Brein

  Om dit begrip nog meer te verduidelijken kan je het animatiefilmpje onderaan deze pagina bekijken van Ellen MacArthur Foundation (2011).

  Binnen de Circulaire Economie (CE) zijn er weer verschillende visies, modellen en theorieën. We noemen er een aantal die we verder niet zullen toelichten.

Transitie

 • We doen het samen!

  Wij van SUSZ begrijpen dat we in een tijd leven van een overgang van een lineaire naar een circulaire economie.
  Deze immense verandering vraagt veel geduld, onderzoek en samenwerking van de samenleving en haar industrieën.

  De aarde raakt uitgeput… dat weten we inmiddels allemaal. Help onze planeet zoveel als je kunt en ga samen op weg naar een duurzame en (het liefst) circulaire samenleving.